Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

4. Właściwości obiektów


1. Właściwości projektu.

 

W przpadku, gdy nie mamy zaznaczonego żadnego obiektu, w polu Właściwości wyświetlane są aktualne informacje o ilości użytych zraszaczy, sekcji, linii kroplujących, rabat.

2. Właściwości zraszacza.

 

Po zaznaczeniu zrszacza w polu Właściwości mamy:

- Nazwa: nazwa użytego zraszacza.

- Głowica: nazwa użytej dyszy.

- Zasięg zraszania : po klinięci "edytuj" mamy mozliwośc zmniejszenia promienia do 30% wartości znamionowej.

- Pole zraszania: informacja o polu zrasznia przez zaznaczony zraszacz.

- Kąt zraszania: po klinięci "edytuj" mamy mozliwośc edycji kąta zraszania danego zraszacza.

- Wydajność: wydatek wody pobieranej przez zaznaczony zraszacz.

- Ciśnienie: znamionowe ciśnienie pracy.

- Przycisk [Wybierz zraszacz] daje możliwość zmiany zaznaczonego zraszacza lub dyszy.

- Przycisk [Zestaw przyłączeniowy] daje możliwość podglądu i edycji wygenerowanego zestawo podłączenia do sekcji.

 

3. Właściwości sekcji

 

Po zaznaczeniu sekcji w polu Właściwości mamy:

- Nazwa: nazwa sekcji np: "Sekcja 1" . W  tym miejscu istnieje możliwość zmiany nazwy wyświetlanej w wydruku projektu, w przypadku zanaczonej opcji wydruku "Każda sekcja na osobnej stronie".

- Sekcja widoczna: możliwość włączania/ wyłączania widoku zaznaczonej sekcji.

- Długośc sekcji: ilość użytej rury dla danej sekcji.

- Ilość zraszaczy: ilość podłączonych zraszaczy do zaznaczonej sekcji.

- Sumaryczny wydatek:  podgląd ilości pobieranej wody, przypadającej na sekcję.

- Ciśnienie sekcji: podgląd ciśnienia wprowadzonego we właściowściach źródła wody.

- Wyświetlaj opisy odcinków: możliwość podglądu przekroju dobranej rury z podziałem na odcinki między złączkami/zraszaczami.

- Wyświetlaj opisy złączek: podgląd użytych złaczek.

- Wyświetlaj wartości ciśnień: podgląd ciśnienia w poszczególnych odcinkach danej sekcji.

- Edytuj złączki: możliwość edycji użytych w sekcji  złączek.

4. Właściwości trawnika

 

Po zaznaczeniu sekcji w polu Właściwości mamy:

- Powierzchnia: powierzchnia zaznaczonego trawnika wyrażona w metrach kwadratowych.

5. Właściwości skrzynki zaworowej

 

Po zaznaczeniu skrzynki zaworowej  w polu Właściwości mamy:

- Nazwa: nazwa wybranego elektrozaworu. Istnieje możliwość zmiany elektrozaworów, klikając w przycisk [Wybierz elektrozawór].

6.  Właściwości linii kroplującej

 

Po zaznaczeniu wybranego odcinka linii krolującej  w polu Właściwości mamy:

- Nazwa: nazwa wybranej linii kroplującej. Istnieje możliwość zmiany linii poprzez kliknięcie przycisku [Wybierz linie kroplującą].

- Cena: podana cena za 1 mb wybranej linii kroplującej.

- Długość linii: podana długośc zaznaczonego odcinka linii kroplującej.