Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

3. Ręczne rysowanie projektu


W przypadku małych skomplikowanych kształtów trawnika i ogrodu, dobrze jest ręcznie ułożyć zraszacze. Musimy kierować się zasadą, że zraszacze umiejsciowiamy zawsze na trawniku, ale w przypadku wąskich przejść możemy dać np. zraszacze z jedenj strony (zawsze od budynku)  zraszając jednocześnie część rabat.

 

Aby ręcznie wygenerować projekt należy:

1. Wgrać podkład i zeskalować zgodnie z opisem w poprzednich rodziałach.

 

 

 

2. Z Menu Narzędzia  wybieramy Dodaj Zraszacz [Wybierz zraszacz]. Z listy dostępnych wybieramy interesujący nas zraszacz. W tabeli wybieramy również dyszę.

3. W przypadku zraszaczy rotacyjnych kąt wgrany wynosi 360 st. Dla wygody edytujemy jego kąty po wstawieniu kilku zraszaczy.

Obrysowany trawnik
Obrysowany trawnik

4. Na obszarze całej działki (bez dokładności) obrysowujemy  trawnik .

5. Dodajemy skrzynkę na elektrozawór ( z Menu Narzędzia wybieramy Dodaj skrzynkę zaworową )  i umiejscowiamy ją na planie.

6. Na tym etapie należy zapisać  projekt do pliku. Teraz możemy wstępnie wygenerować projekt używając funkcji w menu Generuj  - Sekcje. Uwaga !  Przy ręczny rysowaniu zraszaczy nie możemy użyć funckji Generuj- Zraszacze oraz Generuj - Wszytsko - spowoduję to usunięcie ręcznie wprowadzonych zraszaczy.

Jak widać na załączonym obrazku, dwie  sekcje przebiegają przez budynek, dlatego należy ułożyć przeszkodę w  miejscu, gdzie nie ma możliwości zrobienia wykopu.

7. Aby umiejscowić przeszkodę w miejscu budynku, wybieramy z Menu Narzędzia -> Dodaj przeszkodę.  Następnie nalezy zgodnie z ruchem wskazówek zegara obrysowaać kształt przeszkody - ostani punkt kończymy klikając prawym przyciskiem myszy. UWAGA ! Skrzynka zaworowa nie może znajdować się na obszarze przeszkody ! Teraz ponownie generujemy sekcje. Jeżli nie wygenerowały się sekcje - oznacza to, że przszkodę obrysowaliśmy w złym kierunku lub za blisko zraszaczy czy skrzynki zaworowej. Wówczas należy usunąć przeszkodę i narysować ją ponownie.

8. Możemy teraz przystąpić do układania linii kroplującej, wybierąc z Menu Narzędzia -> Dodaj linię kroplującą [klikając na Wybierz linię kroplując , wybrać linię z bazy] UWAGA ! Po wprowadzeniul linii kroplującej przy ponownym generowaniu sekcji należy odnaczyć fukcję Generuj połączenia z liniami kroplującymi (o ile jest zaznaczona).

Podkład do rozdziału udostępniła firma projektowa LANDSHAPE z Piaseczna