Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

1. Interfejs programu


1. Narzędzia główne :


IKONA OPIS FUNKCJI

Włącza widok edycji  projektu

Przełącza widok strony do ustawień danych firmy, nazwy projektu oraz kosztu wykopów.
Generuje projekt ułożenia zraszaczy, wykopy, podłączenia do sekcji na obrysowanych trawnikach.
Rozstawia zraszacze na obrysowanych trawnikach.

Generuje podłączenia do sekcji rozstawionych zraszaczy.

Generuje przebieg wykopów.
Usuwa wszytskie wprowadzone ręcznie i autamatycznie zraszacze z projektu.
Usuwa wszyskie linie kroplujące z projektu.
Usuwa wszystkie podłączenia do sekcji.
Usuwa wszystkie wygeneroweane wykopy z projektu.
Otwiera okno podglądu wydruku projektu, kosztorysu, przebiegu wykopów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejscowienie menu Narzędzia
Umiejscowienie menu Narzędzia

2. Narzędzia:

 

- Dodaj przeszkodę: dodaje obszar  na trawnikach, gdzie nie ma  być zraszania, na planie, gdzie nie mają przebiegać rury.  Zaznaczamy, klikając lewym przyciskiem myszy ,kończymy zaznacząjąc ostatni punkt prawym przyciskiem myszy. Ważne, aby punkty rysować zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 

 ZOBACZ FILM 

 

 

 

- Rysuj rabaty: wstawia obszar rabat. Jeżeli rabata znajduje się na trawniku i ma być podlewana z linii kroplującej, należy  także w tym miejscu obrysować przeszkodę. Zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszy ,kończymy zaznaczając ostatni punkt prawym przyciskiem myszy.

 

- Przesuń/obróć : przesuwa oraz obraca wszytkie obiekty na planie. Przesuwanie odbywa się po kliknięciu i przeciągnięciu obiektu. Aby obrócić obiekt należy po kliknięciu na niego,  przytrzymać prawy przycisk myszy i jednocześnie ryszając kursorem do góru i na dół obrócić obiekt.

 

 ZOBACZ FILM 

 

 

 

- Dodaj wykop: ręczne wstawianie wykopów. Zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszy ,kończymy zaznacząjąc ostatni punkt prawym przyciskiem myszy.

 

- Linijka : mierzy odległość między punktami ( przydatna funkcja podczas skalowania podkładu). Kliknięcie prawym przyciskiem myszy kończy mierzenie.

 

- Dodaj linię kroplującą: rysowanie przebiegu linii kroplującej.  Zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszy ,kończymy zaznaczając ostatni punkt prawym przyciskiem myszy.

 

- Zaznacz: zaznacza obiekt w celu pokazania właściwości lub po kliknięci przycisku "Del" usuwa go z projektu.

 

- Rysuj trawnik: wstawia trawnik na planie. Zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszy ,kończymy zaznacząjąc ostatni punkt prawym przyciskiem myszy. Ważne, aby punktów było możliwie jak najmniej oraz żeby ostatni punkt był kliknięty prawym przyciskiem myszy- aby zakończyć tworzenie trawnika nie można kliknąć lewym a następnie prawym przyciskiem myszy w tym samym punkcie .

 

- Dodaj skrzynkę zaworową: wstawianie wyznaczonego miejsca na skrzynkę z elektrozaworami.

 

 ZOBACZ FILM 

 

 

 

- Dodaj zraszacz: ręczne wstawianie wybranego zraszacza. W przypadku głowic deszczujących nalezy wybrać dyszę o przybliżonym kącie. W późniejszym etapie będzie można wyregulować kąt we właściwościach zraszacza. Rotory mają dysze 360 st.-tak samo we własciwościach można zmienic dobrowolnie kąt oraz zasięg zraszacza, zmniejszając jego promień w granicach 0.7-1.0 promienia znamionowego.

 

 ZOBACZ FILM 

 

 

 

3. Tło i siatka

 

Opcje działu TŁO:

- Dopasuj do strony (rozciąga obraz pliku graficznego do aktualnego rozmiaru strony).

- Przytnij do strony (odcina obraz pliku graficznego do aktualnego rozmiaru strony).

Przyciski:

- Przeglądaj:otwiera okno z wyborem pliku podkładowego w formatach: jpg, png, pdf.

- Usuń tło: usuwa tło z podkładu pliku graficznego.

- W lewo/ W prawo: obraca  obraz pliku graficznego w prawo lub w lewo.

 

Opcje działu Siatka:

- Przyciągaj do siatki (podczas rysowania trawnika punkty będą przyciągane do siatki).

- Pokaż siatkę (pokazuje / ukrywa siatkę na planie).

 

Opcje Widok strony:

- Skala (wybiera odpowiedną skalę projektu z zakresu 1:50, 1:100, 1:150, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500, 1:750 lub 1:1000).

- Rozmiar (do wyboru dwa popularne formaty wydruku: A4 i A3).

- Orientacja ( do wyboru pozioma lub pionowa orientacja projektu).

4. Warstwy:

 

Zaznaczając oraz odznaczając wybrane warstwy powodujemy ich  widoczność na planie. Dodatkowo klikając na sekcje, rozwija się lista sekcji, dla których  możemy  osobno ustawiać widoczność oraz zmieniać ich nazwy w właściwościach.

5. Właściwości obiektu.

 

Po zaznaczeniu obiektu w tym miejscu możemy ustawiać jego właściowści, takie jak np.  kąt zraszacza czy też zmienić linię kroplującą.

6. Pole główne

 

W lewym górnym rogu mamy możliwośc ustawienia powiększenia projektu. W prawym dolnym rogu wyświetalana jest aktualna pozycja kursora.  Siatkę oraz przyciąganie obiektu do siatki możemu ustawić w menu Tło i siatka.